Karup Design Fresh Futon Sofa Yellow/Black, W 200 cm
Fresh Futon Sofa
Fresh Futon Sofa
Fresh Futon Sofa
Fresh Futon Sofa
Fresh Futon Sofa
Fresh Futon Sofa

Karup Design Fresh Futon Sofa Yellow/Black, W 200 cm

899,00 €