Lepingutingimused

Vepsäläinen OÜ e-poe lepingutingimused 

1. Üldtingimused

Käesolevaid Vepsäläinen OÜ e-poe (edaspidi „e-pood“) teenusetingimusi kohaldatakse veebilehe www.vepsalainen.com vahendusel ostetavate toodetega kauplemisel Vepsäläinen OÜ („Vepsäläinen“) ja erakliendi (edaspidi „klient“) vahel.

Lisaks käesolevatele tingimustele kohaldatakse Vepsäläineni üldisi veebiteeninduse kasutustingimusi.

 

2. Teenusepakkuja, suhtluskeel ja klienditeenindus

Vepsäläinen OÜ
Pärnu mnt 158/1
Tallinn Harjumaa 11317
Registrikood 16095617


Telefon: + 372 6009 904

E-post: epood@vepsalainen.com

E-poega suhtlemine ja klienditeenindus toimuvad Eesti keeles.

 

3. E-poega suhtlemine

E-poele pääsevad ligi kõik vähemalt 18-aastased isikud, kellel on kehtiv e-posti aadress ja kes tellivad tooteid Eestis asuvatele kättetoimetamisaadressitele.

Klient peab e-poega suheldes esitama enda kohta õiged andmed. Klient vastutab andmete õigsuse eest ja on kohustatud Vepsäläinenit andmete muutumisest viivitamatult teavitama.

 

4. Toodete tellimine

Toote tellimiseks valitakse toode e-poe tootevalikust. Kliendi poolt valitud tooted lisatakse kliendi ostukorvi, kus valitakse toodete soovitud kogused (vaikimisi on kogus alati 1). Enne tellimuse kinnitamist ja maksmist saab ostukorvist tooteid ka eemaldada. E-poe tehnilised süsteemid kontrollivad automaatselt ostukorvi valitud toodete kättesaadavust iga kord, kui klient külastab ostukorvi lehte. Ostukorvis kuvatud toote saadavus võib muutuda ka vahetult enne maksetehingut.

Kliendi jaoks siduv tellimus luuakse siis, kui klient esitab veebikaupluses oma tellimuse (erakliendi puhul vt jaotist „Tühistamisõigus"). Kliendil soovitatakse enne tellimuse kinnitamist tellimuse sisu hoolikalt läbi vaadata. Klient mõistab ja nõustub, et tellimusega kaasneb maksekohustus.

Vepsäläinen saadab kliendi poolt antud e-posti aadressile lepingu kinnituse. Kliendi kohustus on kontrollida, kas lepingu kinnituse sisu vastab tellimusele.

Vepsäläinenil on õigus tellimust mitte aktsepteerida. Tellimus on Vepsäläineni jaoks siduv, kui Vepsäläinen on andnud kliendile lepingu kinnituse (vt jaotist „Sõlmitud lepingu kinnitus"). Vepsäläinen ei pruugi tellimust vastu võtta näiteks seetõttu, et toode või asendustoode pole enam saadaval.

 

5. Hinnad

Toote hinnad kehtivad määramata ajaks või kindlaksmääratud perioodiks. Toodete eest võetakse tasu tellimise hetkel kehtiva ja lepingu kinnitusest ilmneva hinna alusel. Kui e-poes on vale hind, ei ole see Vepsäläineni jaoks siduv juhul, kui klient teadis või oleks pidanud teadma, et hind on vale.

Hinnad on eurodes (EUR) ja sisaldavad käibemaksu. Toodete hinnad ei sisalda kättetoimetamis-ja käitlemiskulusid; need teatatakse eraldi nii tellimise käigus kui ka kliendile saadetavas tellimuse kinnituses.

Toodete kättetoimetamiskulud on toodud välja iga toote kohta eraldi. Kui klient tellib rohkem tooteid, millel on erinevad kättetoimetamiskulud, määratakse kättetoimetamiskulud kõrgeima kättetoimetamiskulu alusel. Kättetoimetamiskulude maksumus varieerub vahemikus xx-xx  eurot (sh käibemaks) sõltuvalt tellitud toodete suurusest ja kaalust. Ühe tellimuse eest võetakse ainult üks saatmiskulu.

 

6. Makseviisid

E-pood 

Vepsäläineni e-poes saate tasuda lihtsalt ja turvaliselt Klarna Chekcoutiga.

 

Maksa kohe - kaardimaksed 

Krediitkaardid ja maksekaardid: Visa, Visa Electron ja MasterCard. Kassas on võimalus tasuda krediitkaardiga nii-öelda anonüümselt, mille puhul ostuandmed ei ole näiteks Klarna rakenduses nähtavad. Tunnete selle makseviisi ära sellest, et makseviisi järel puudub Klarna logo ja te ei saa salvestada kaardi andmeid järgmiseks korraks. 

 

7. Toodete saadavus

Vepsäläinen püüab pakkuda e-poes ajakohast ja korrektset teavet olemasolevate toodete kohta, kuid ei saa tagada andmete täpsust ega müüdavate toodete kättesaadavust ega piisavust. Teatavaid tooteid toodetakse ainult piiratud koguses või toode võib olla ajutiselt otsas.

Kui pärast tellimuse vastuvõtmist selgub, et tellitud toode on ajutiselt või püsivalt otsas, aga süsteem on võimaldanud tellimuse esitada, teavitab Vepsäläinen klienti viivitamatult kliendi esitatud kontaktteavet kasutades.

Kui tellitud toode ei ole üldse kättesaadav, kohustub Vepsäläinen hüvitama kliendile tellitud toote eest juba makstud summa täies ulatuses ja tehing loetakse selle toote puhul tühistatuks. Sellisel juhul võtab Vepsäläineni klienditeenindus kliendiga ühendust ja kliendil on soovi korral võimalus tehing kehtivana hoida ning nõustuda pikema kättetoimetamisajaga või asendustoote tarnimisega.  

 

8. Lepingu sõlmimise kinnitus

Kui Vepsäläinen on tellimuse läbi vaadanud ja aktsepteerinud, saadab Vepsäläinen kinnituse sõlmitud lepingu kohta kliendi e-posti aadressile. Kinnitus sisaldab tellimuse põhiteavet.

 

9. Toodete kättetoimetamine

Klient saab valida toodete kättetoimetamise viisiks kas järeletulemise Tallinnas asuvasse lattu või kojuveo. Vepsäläinen tarnib tooteid mandri-Eestis asuvatele kättetoimetamise aadressidele.

Väljastuslao aadress: Betooni 11A, ladu 1, 11415 Tallinn. Ladu avatud E-R 9.00 – 17.00

Toodete kättetoimetamise aeg sõltub toote kättesaadavusest ja sihtkohast. Toodete kättetoimetamise aeg varieerub ja on fikseeritud lepingu kinnituses. Kui tellimus sisaldab tooteid, mille kättetoimetamise aeg on erinev, tarnitakse tellimus pikima teavitatud kättetoimetamise aja järgi. 

Kui klient ei ole tootele lattu järele tulnud ega ole spetsiaalset tühistamistaotlust esitanud, peetakse tellimus tühistatuks.

Kui klient ei tule tarnitud tootele Tallinna lattu järele ega ole selgesõnaliselt toote tühistamisest 14 päeva jooksul pärast kättetoimetamisteate kättesaamist teavitanud, siis loetakse tellimus kliendi poolt tühistatuks. Sel juhul on Vepsäläinenil õigus nõuda kliendilt 10,00 eurot töötlemistasu. Vepsäläinenil on õigus tasaarvestada eespool nimetatud kulusid kliendile hüvitatavatest kliendimaksetest enne maksete tagastamist kliendile.

Kojuvedu toimub kullerifirma vahendusel eelnevalt teatatud ajal. Kojuvedu ei sisalda toote väljavõtmist pakendist või osadena tarnitud toodete kokkupanemist.

 

10. Kohaletoimetamise viivitus

Kui toodete kättetoimetamine toimub eeldatavast ajast hiljem, püüab Vepsäläinen teavitada klienti viivitusest kliendi esitatud kontaktandmeid kasutades ja anda kliendile uue eeldatava kättetoimetamise kuupäeva.

Kliendil on õigus tugineda toodete hilinenud kättetoimetamisega seotud juriidilistele õigustele. Vepsäläinen ei vastuta siiski hilinemise eest, kui transport hilineb või kui tellimust ei ole võimalik kliendist tuleneval põhjusel kätte toimetada (nt klient on edastanud valed kontaktandmed, klient ei ole teatanud oma kontaktandmete muutumisest või klient ei ole toodete kättetoimetamise ajal kohal ja teda ei saada kätte).

 

11. Toodete kontroll, kaebused ja vastutus vigade eest

Kui klient on saadetise kätte saanud, peaks klient viivitamatult kontrollima, kas kättetoimetatud tooted on terved ja muul viisil veatud. Klient peab ka veenduma, et saadetis sisaldab kõiki tema poolt tellitud tooteid.

Saadetise kontrollimist tuleks teostada transpordifirma esindaja juuresolekul. Kui tarnitud toode on transportimise ajal kahjustunud, peab klient paluma transpordifirma esindajal esitada kahju hüvitamise nõue, st teha veokirja kahjustuste kohta märge ja anda allkiri. Lisaks peab klient võtma Vepsäläineniga allpool kirjeldatud viisil ühendust. 

Kui klient leiab, et kättetoimetamine või toode on muul viisil puudulik, peab klient pärast puuduse tuvastamist ja hiljemalt 14 ööpäeva jooksul teavitama puudusest Vepsäläineni klienditeenindust telefonil + 372 6009 904 ,  e-posti teel (epood@vepsalainen.com) või kirja teel (Vepsäläinen Oy, Pärnu mnt 158/1, 11317 Tallinn).

Kui toode on transportimise ajal kahjustunud, tuleb teha fotod nii pakendist kui ka tootest. Fotod ja lisateave tuleks saata nii ruttu kui võimalik meie klienditeenindusele aadressil epood@vepsalainen.com Kahjustatud transpordipakendit tuleb säilitada seni, kuni kaebus on käsitletud. 

Kui kättetoimetamine või toode tunnistatakse puudulikuks, on Vepsäläinenil õigus puudus mõistliku aja jooksul kõrvaldada või defektne toode asendada. Vepsäläinen vastutab toote puuduse eest vastavalt tarbijakaitseseadusele üksi või koos toote tootja või importijaga.

 

12. Garantii

Toodetel võib olla garantii, kui toote tootja seda pakub. Garantiitingimused määratleb tootja. Garantii ei ole antud Vepsäläinen‘i poolt ja Vepsäläinen ei ole tootja garantii kohaselt puuduse eest vastutav.

 

13. Tühistamisõigus

Tühistamisõiguse üldtingimused

Teil on õigus tagastada ilma põhjust avaldamata e-poest ostetud kasutamata ja originaalpakendis toode 14 päeva jooksul pärast toote kättesaamist, teavitades Vepsäläineni sellest selgesõnaliselt. Klient peab esitama tühistamisteate hiljemalt eelnimetatud 14 päeva jooksul pärast toote kättesaamist. Tühistamisteate saab esitada e-poe klienditeenindusele kas telefoni teel (+ 372 6009 904, E-R 8-16) või posti teel epood@vepsalainen.com Toodete tagastusaadress on Vepsäläinen, Betooni 11A, ladu 1, 11415 Tallinn.

Tühistamisteade peab sisaldama järgmist teavet:

  • tellimuse või arve number;
  • kauba kättesaamise kuupäev;
  • ostja nimi;
  • tagastatava kauba täpne kirjeldus;
  • tagastamise põhjus.

Pärast seda, kui klient on toote kätte saanud, peab ta seda hoidma oluliselt muutata ja vähendamata seni, kuni ta on otsustanud toote endale jätta. Kui tagastatud toodet on tarbijaseaduses sätestatud hoolitsemiskohustuse vastaselt kasutatud, on Vepsäläinenil õigus vähendada toote väärtust kuni toote täishinnani.

Voodipesu (padjad, tekid, madratsid ja nende katted, linad ja padjapüürid) ja rätikud on hügieenitarbed ning need tuleb tagastada avamata originaalpakendis.

Kliendil ei ole siiski õigust tühistada nn kohandatud toodet, st toodet, mis on valmistatud või muudetud vastavalt kliendi individuaalsetele vajadustele ja soovidele.

Klient peab tagastama tühistatud toote kõik osad, varustuse ja tarvikud originaalpakendis viivitamata ja hiljemalt 14 päeva jooksul alates tühistamisteate väljasaatmisest. Samuti tuleb tagastada kõik tühistatava tootega kaasasolevad tasuta kingitused.

Vepsäläinen vastutab tühistatud toodete tagastuskulude eest, kui tooted on kasutamata ja pakendatud originaalpakendisse.

Vepsäläinen hüvitab kliendile tühistatud toodete väärtuse ja tühistatud toodete kättetoimetamise kulud, kasutades makseviisi, mida klient on toote eest maksmiseks kasutanud, kui klient ei ole selgesõnaliselt nõus hüvitamist ühegi teise makseviisiga.

Vepsäläinen teostab saadud maksete tagasimaksmise viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul pärast kliendi tühistamisteate kättesaamist. Vepsäläinenil on õigus hoiduda tagasimaksetest, kuni Vepsäläinen on toote tagasi saanud või kuni klient on tõendanud, et ta on toote tagasi saatnud. Kliendil ei ole maksete tagastamisega seotud kulusid.

Kui klient tühistab toote tellimuse, tagastatakse kliendile toote eest makstud summa isegi siis, kui toote hind on hiljem muutunud.

 

14. Vääramatu jõud

Vepsäläinen ei vastuta toote defektide, tarnimise hilinemise või muu lepingu rikkumise eest, mis tuleneb Vepsäläineni kohaldamisalast väljapoole jäävatest asjaoludest (vääramatu jõud). Sellises olukorras püüab Vepsäläinen siiski teenindada klienti parimal võimalikul viisil.

 

15. Isikuandmete töötlemine ja küpsised

Vepsäläinen töötleb isikuandmeid kehtiva isikuandmeseadusega lubatud ja sellega nõutaval viisil.

Lisaks kasutab e-pood küpsiseid, mida on üksikasjalikumalt kirjeldatud Vepsäläineni veebiteeninduse kasutustingimustes.

 

16. Tingimuste muutmine

Vepsäläinen jätab endale õiguse neid tingimusi oma äranägemise järgi muuta, teatades sellest oma veebilehe www.vepsalainen.com vahendusel. Tingimuste muudatused jõustuvad siis, kui neist on teatatud. Kliendi suhtlus e-poega pärast tingimuste muutmist loetakse kinnituseks, et klient nõustub tingimustes tehtud muudatustega.

 

17. Kohaldatav õigus ja vaidluste lahendamine

Kui poolte vahel tekib erimeelsus käesoleva lepingu või selle kohaldamise suhtes, püüavad lepingu osapooled vaidlusi kõigepealt läbirääkimiste teel lahendada. Kui pooled ei saavuta rahumeelsel teel kokkulepet, lahendatakse vaidlus Soomes Espoo ringkonnakohtus. Eraklient võib siiski lahendada vaidluse oma alalise elukoha ringkonnakohtus või tarbijakaebuste lahendamise nõukogus.