Fatboy Point-rahi hopeanharmaa
Point-rahi
Point-rahi