Testiryhmän säännöt

1. Järjestäjä Vepsäläisen testiryhmän järjestää MTV Oy (Y-tunnus: 1093944-1, jäljempänä ”MTV”) yhteistyössä Vepsäläinen Oy (Y-tunnus: 2111755-8, jäljempänä ”Vepsäläinen”) kanssa. Hakemalla testiryhmään sitoudut noudattamaan näitä sääntöjä, siihen liittyviä päätöksiä, sekä rekrytointisivustolla olevia ohjeita ja tarkentavia ehtoja. MTV ja Vepsäläinen pidättävät oikeuden muuttaa sääntöjä.

2. Testiryhmään hakeminen Testiryhmään voivat hakea kaikki Suomessa asuvat yksityishenkilöt lukuun ottamatta MTV:n palveluksessa olevia henkilöitä, jotka osallistuvat testiryhmän järjestämiseen. Testiryhmään voi hakea hakusivustolla ilmoitetulla tavalla ja toimimalla sääntöjen mukaisesti. Hakusivuston löydät täältä: https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/haaveiletko-kotisi-muodonmuutoksesta-hae-mukaan-sisustuspalvelun-testiryhmaan/7506620. Testiryhmään voi hakea vain kerran.

3. Hakuaika Hakuaika alkaa 16.8.2019 ja päättyy 30.8.2019. Päättymisajan jälkeen vastaanotettuja hakemuksia ei oteta huomioon.

4. Testiryhmän testattavat tuotteet tai palvelut Kaikkien testiryhmään hakeneiden joukosta valitaan kolme henkilöä, jotka pääsevät testaamaan Vepsäläisen sisustussuunnittelupalvelua. Tarjoamme projektiin valituille sisustussuunnittelupalvelun nyt veloituksetta (norm. 60 €/h) sekä erikoisedun suunnitelman tuotteista. Testiryhmä toteutetaan syksyn 2019 aikana. Testiryhmään valittujen kokemuksista kerätään kirjallisesti tuloksia testiajanjaksolta sähköpostitse toimitettavan kysymyslomakkeen kautta. Testiryhmäläinen sitoutuu vastaamaan kysymyslomakkeessa esitettyihin kysymyksiin annettuun päivämäärään mennessä syyskuun 2019 aikana. Testiryhmään osallistuneiden kokemuksista koostetaan artikkelit julkaistavaksi MTVuutiset.fissä. Kussakin artikkelissa kerrotaan yhden testiryhmäläisen kokemuksesta Vepsäläisen sisustuspalvelun käytöstä. Testiryhmäläisten kotona kuvataan sekä still- että videomateriaalia ennen ja jälkeen tilasta, jossa sisustuspalvelua on käytetty. Kuvamateriaalin tuottaa Aller Media. Materiaalia hyödynnetään Vepsäläisen markkinoinnissa. Kuvauksista sovitaan suoraan testiryhmään valittujen kanssa henkilökohtaisesti.

5. Testiryhmään valitseminen ja valinnasta ilmoittaminen Testiryhmäläiset valitaan hakuajan päätyttyä 30.8.2019 ja valinnasta ilmoitetaan henkilökohtaisesti osallistujan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen tai puhelinnumeroon. Mikäli valittua osallistujaa ei tavoiteta 3 päivän kuluessa valinnasta, hänen tilalleen valitaan uusi hakija. Mikäli hakija on menetellyt näiden sääntöjen tai muiden ehtojen vastaisesti tai muutoin lainvastaisesti, johtaa tämä hylkäämiseen. MTV:llä ja Vepsäläisellä on oikeus hylätä hakijat, jotka pyrkivät väärinkäyttämään hakua esimerkiksi muuttamalla valituksi tulemisen todennäköisyyksiä jollain tavalla.

6. Vastuut Vepsäläinen vastaa arpajaisverosta. Hakija vastaa muista mahdollisista osallistumiseen liittyvistä kustannuksista. Testiryhmään valittu vapauttaa MTV:n ja Vepsäläisen kaikesta vastuusta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen tähän osallistumisesta sekä kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta. Tämä vastuuvapaus ei kuitenkaan heikennä kuluttajalle kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia. MTV:n tai Vepsäläisen vastuu ei ylitä missään tilanteessa näissä säännöissä mainitun osallistumisen arvoa.

7. Oikeudet testiryhmän hakuun liittyvään materiaaliin Kaikki oikeudet hakusivustolla olevaan materiaaliin, artikkelisisältöihin sekä video- ja kuvamateriaaleihin kuuluvat MTV:lle ja Vepsäläiselle. Mikäli osallistuja toimittaa materiaalia testiryhmään liittyen, osallistuja myöntää samalla MTV:lle ja Vepsäläiselle oikeuden käyttää toimitettua materiaalia kaikessa toiminnassaan ja eri medioissa ilman erillisiä suostumuksia tai eri korvausta. Testiryhmään osallistuja vastaa siitä, että hänellä on oikeus luovuttaa edellä tarkoitetut immateriaali- ja muut oikeudet ja siitä, ettei toimitettu materiaali loukkaa kolmansien osapuolten immateriaali- tai muita oikeuksia (kuten yksityisyyden suojaa). Osallistuja vastaa myös siitä, että toimitettavassa materiaalissa esiintyviltä henkilöiltä on saatu riittävät suostumukset materiaalin käyttöön ja sitoutuu korvaamaan MTV:lle ja Vepsäläiselle aiheutuneet kulut ja vahingot osallistujan toimittamaan materiaaliin liittyen. MTV ei erikseen valvo materiaalin toimittamista sivustolle eikä miltään osin vastaa toimitetusta materiaalista, siinä esitetyistä mielipiteistä, taikka siitä että materiaali mahdollisesti loukkaa kolmansien osapuolien oikeuksia tai on muutoin hyvän tavan vastaista tai sopimatonta.

8. Henkilötietojen käsittely ja käyttäminen Haun yhteydessä kerättäviä henkilötietoja käytetään järjestämisen yhteydessä arvonnan tekemiseen, valinnasta ilmoittamiseen sekä testiryhmään liittyvien muiden tietojen lähettämiseen arvotuille osallistujille. Tietoja ei käytetä muihin tarkoituksiin. Osallistujien yhteystiedot säilytetään verottajaa varten kuusi vuotta. Testiryhmään hakemisen yhteydessä antamiasi tietoja käytetään sähköiseen suoramarkkinointiin vain, jos olet antanut tähän suostumuksesi. Lue lisää henkilötietojen käsittelystä, rekisteröidyn oikeuksista ja niiden toteuttamisesta MTV:llä täältä: mtvuutiset.fi/tietosuoja. Haussa kerättyjä tietoja käsittelevät MTV:n hyväksymät edustajat eli rekisterinkäsittelijät Mediahub Helsingillä. Valittujen yhteystiedot luovutetaan testattavan palvelun käytännön järjestelyjä varten Vepsäläiselle. Vepsäläinen on yhteydessä henkilökohtaisesti testiryhmään valittuihin henkilöihin käytännön järjestelyistä. Yhteystietoja ei luovuta muille osapuolille, eikä niitä käytetä muuhun tarkoitukseen.

9. Lisätiedot Rekisterinkäsittelijä rekisterinpitäjä MTV:n puolesta: Outi Karilahti, Mediahub Helsinki Oy Kuuluttajankatu 8 00240 Helsinki